Konfigurowanie konta Google w urządzeniu

Posiadane urządzenia marki Sony działa na platformie systemu Android opracowanej przez firmę Google. Po zakupieniu urządzenia można korzystać z wielu aplikacji i usług firmy Google, na przykład z aplikacji Gmail, Google Maps, YouTube i Google Play. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, wymagane jest konto Google. Konto Google umożliwia na przykład wykonywanie następujących czynności:

  • Pobieranie i instalowanie aplikacji na Google Play.
  • Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail.
  • Można utworzyć kopię zapasową, przywrócić i przesłać dane ze starego urządzenia do nowego urządzenia.
  • Czat ze znajomymi przy użyciu aplikacji Google Duo.
  • Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki internetowej Chrome.
  • Identyfikowanie się jako autoryzowany użytkownik po naprawie oprogramowania za pomocą aplikacji Xperia Companion.
  • Zdalne odnajdywanie lub blokowanie zgubionego bądź skradzionego urządzenia albo czyszczenie jego zawartości za pomocą usług Znajdź moje urządzenie.


Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Konta] > [Dodaj konto] > [Google].
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto Google, lub zaloguj się, jeżeli masz już konto.