Różne sposoby używania klawisza głośności

Sposób używania klawisza głośności można zmienić.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij [Zastosowanie kl. głośności] i wybierz odpowiednią opcję.
    Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia klawisza głośności

  • Zoom: Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu.
  • Migawka: Klawisz aparatu działa jako przycisk migawki do robienia zdjęć i nagrywania wideo.