Korzystanie z trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie, na przykład zdjęć i Kalendarza.

Obraz podziału ekranu i komponentów z ponumerowanymi poszczególnymi elementami. Górna połowa: 1. Ramka: 2. Dolna połowa: 3. Dolny obszar od prawej do lewej: 4 i 5.

  1. Aplikacja 1
  2. Granica podziału ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
  3. Aplikacja 2
  4. Przycisk ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
  5. Przycisk Wstecz — umożliwia powrót do poprzedniego ekranu

Uwaga

  • Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podziału ekranu.

Jak zmieniać rozmiar okien podziału ekranu

  1. Przeciągnij granicę podziału ekranu znajdującą się na środku.

Jak wyjść z trybu podziału ekranu

  1. Przeciągnij granicę podziału ekranu w górę lub w dół ekranu.