Data i godzina

Możesz zmienić datę i godzinę w urządzeniu.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Data i czas].
    Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
  2. Aby ustawić ręcznie datę lub godzinę, wyłącz funkcję Automatyczna data i czas, stukając ten przycisk.
    Aby ręcznie ustawić strefę czasową, wyłącz funkcję Automatyczna strefa czasowa, stukając ten przełącznik.
  3. Stuknij odpowiednią opcję, aby edytować lub zmienić wartości.