Dźwięki i sygnały

Ustawianie dzwonka

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk].
 2. W przypadku urządzenia z obsługą dwóch kart SIM stuknij [Dzwonek telefonu], aby wybrać właściwą kartę SIM. W przypadku urządzenia z obsługą jednej karty SIM stuknij [Dzwonek telefonu].
 3. Wybierz dźwięk z listy.
  Aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, stuknij [Dodaj dzwonek].
 4. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Ustawianie dźwięku powiadomienia

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Dźwięk powiadomienia].
 2. Wybierz dźwięk z listy.
  Aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, stuknij pozycję [Dodaj dzwonek].
 3. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Wskazówka

 • Aby wyłączyć wszystkie dźwięki dzwonków i/lub powiadomień oraz ustawić w urządzeniu tylko wibracje, wybierz [Brak] z listy.
 • Aby włączyć lub wyłączyć inne dźwięki i dzwonki, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Zaawansowane], po czym stuknij przełączniki w celu włączenia lub wyłączenia różnych dźwięków i dzwonków.