Dźwięk

Gdy jest włączona funkcja Dźwięk, moment robienia zdjęcia albo początek lub koniec nagrania wideo jest sygnalizowany dźwiękiem przez aparat. Ponadto, jeżeli używany jest samowyzwalacz, odliczaniu czasu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij przełącznik [Dźwięk], aby go włączyć lub wyłączyć.
    Ustawienie zostanie zapisane.