Ustawianie innych opcji Boczny sensor

Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp.

Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

  • Czy Boczny sensor będzie używany z jednej lub po obu stronach urządzenia
  • Reakcje ekranu na gest
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
  2. Stuknij [Boczny sensor].
  3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
  4. Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.