Słuchanie muzyki

Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki.

Przegląd odtwarzacza muzyki

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych funkcji w menu odtwarzacza muzyki. Górny obszar od lewej do prawej: 1 do 4. Górna połowa ekranu: 5. Dolna połowa ekranu: 6 do 10. Dolny obszar od prawej do lewej: 11 do 15.

 1. Minimalizacja odtwarzacza pełnoekranowego
 2. Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
 3. Wyświetlanie kolejki odtwarzania
 4. Wyświetlanie innych opcji
 5. Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
 6. Dodawanie utworu do ulubionych lub usuwanie utworu z ulubionych
 7. Czas odtwarzania bieżącego utworu
 8. Dodawanie utworu do listy odtwarzania
 9. Wskaźnik postępu — przeciąganie albo stukanie wzdłuż linii umożliwia przewijanie do przodu i do tyłu
 10. Długość bieżącego utworu
 11. Powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów w kolejce odtwarzania
 12. Stuknięcie umożliwia przejście do kolejnego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do przodu
 13. Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu
 14. Stuknięcie lub podwójne stuknięcie umożliwia przejście na początek bieżącego utworu lub poprzedniego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do tyłu
 15. Odtwarzanie losowe utworów w kolejce odtwarzania


Wskazówka

 • Sposób korzystania z przycisku (Przycisk Poprzedni) podczas odtwarzania utworu.
  • Stuknięcie tego przycisku w ciągu pierwszych 5 sekund odtwarzania spowoduje cofnięcie do poprzedniego utworu.
  • Stuknięcie tego przycisku po upływie 5 sekund odtwarzania spowoduje cofnięcie na początek bieżącego utworu, a jego podwójne stuknięcie spowoduje cofnięcie do poprzedniego utworu.

Ekran główny aplikacji Muzyka

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie głównym aplikacji muzycznej. Lewa strona u góry: 1. Obszar środkowy: 2 i 3. Prawa strona u dołu: 4. Obszar dolny: 5.

 1. Otwieranie menu aplikacji Muzyka
 2. Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości
 3. Stuknięcie uruchamia odtwarzanie utworu w kolejce odtwarzania
 4. Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
 5. Przejście do ekranu odtwarzacza muzyki


Uwaga

 • Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe.