Korzystanie z urządzenia z obsługą dwóch kart SIM

Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM umożliwia:

 • Odbieranie połączeń i wiadomości przychodzących za pośrednictwem obu kart SIM.
 • Wybór numeru, który ma obsługiwać połączenia i wiadomości wychodzące lub opcjonalnie wybór karty SIM przy każdorazowym nawiązywaniu połączenia.
 • Przekierowywanie połączeń odbieranych przez kartę SIM 1 na kartę SIM 2, gdy karta SIM 1 jest niedostępna, i odwrotnie. Jest to tak zwana funkcja dostępności podwójnej karty SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie.

Aby było możliwe używanie więcej niż jednej karty SIM, należy je włączyć i wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych.

Wskazówka

 • Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM działa albo z jedną bądź z dwiema włożonymi kartami SIM.

Włączanie lub wyłączanie korzystania z dwóch kart SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Dwie karty SIM].

  Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

 2. Stuknij przełączniki kart SIM, aby włączyć lub wyłączyć karty SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Dwie karty SIM].

  Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

 2. Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.
 3. Stuknij [OK].

Wybór karty SIM do obsługi transferu danych

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Dwie karty SIM] > [Mobilna transmisja danych].

  Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

 2. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych.

Ustawianie domyślnej karty SIM dla nawiązywania połączenia

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Dwie karty SIM] > [Połączenia].

  Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

 2. Wybierz opcję.

Włączenie funkcji Dostępność dwóch kart SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Dwie karty SIM] > [Dostępność dwóch kart SIM].

  Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

 2. W sekcji [Dostępność dwóch kart SIM], stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.


Wskazówka

 • Jeśli funkcja Dostępność dwóch kart SIM nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.