NFC (Near Field Communication)

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne i odblokowane.

Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliż swoje urządzenie do innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary znaku N stykały się ze sobą.

Uwaga

  • Przy użyciu pewnych aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC w celu odebrania dodatkowych informacji, takich jak adres internetowy. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie.

  1. Umieść urządzenie na tagu w taki sposób, aby znak N stykał się z nim. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego zawartość. Stuknij zawartość tagu, aby ją otworzyć.


Podłączanie do urządzenia zgodnego z funkcją NFC

Posiadane urządzenie można podłączyć do innego urządzenia firmy Sony obsługującego komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. W przypadku nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga

  • Na obu urządzeniach może być konieczne włączenie funkcji Wi-Fi lub Bluetooth, aby wspomniane połączenie działało.