Ładowanie urządzenia

Posiadane urządzenie można ładować z gniazda elektrycznego lub za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Jeśli bateria jest rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim urządzenie zacznie reagować na ładowanie. W tym czasie ekran może być całkowicie ciemny — bez widocznej ikony ładowania. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii może potrwać kilka godzin. Na szybkość ładowania może wpływać temperatura otoczenia.

Zawsze używaj oryginalnej ładowarki i przewodu USB firmy Sony przeznaczonych dla danego modelu urządzenia Xperia. Inne ładowarki mogą wydłużyć czas ładowania, nie ładować urządzenia albo nawet grozić jego uszkodzeniem.

Uwaga

 • Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, który może być wymieniany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Wskazówka

 • Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego niż za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Rysunek przedstawiający ładowanie urządzenia

 1. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
 2. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB w urządzeniu.
  Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
 3. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę na wprost z urządzenia.
  Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Stan diody powiadomień baterii

 • Kolor zielony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%
 • Kolor żółty: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom wynosi 15–90%
 • Kolor czerwony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%

Uwaga

 • Ważne jest, aby używać przewodu USB znajdującego się w zestawie z urządzeniem, ponieważ przewody USB innego typu mogą uszkodzić urządzenie.

Wskazówka

 • Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania.