Aktualizacje aplikacji

Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, aplikacje są aktualizowane bez monitowania użytkownika. Może to powodować pobieranie znacznych ilości danych bez jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji, funkcję tę należy wyłączyć w aplikacji Sklep Play.
  1. Znajdź i stuknij (Ikona Play Store).
  2. Stuknij (Ikona menu), a następnie stuknij menu ustawień.
  3. Stuknij menu aplikacji automatycznych aktualizacji.
  4. Wybierz preferowaną opcję.