Formatowanie karty pamięci

Jeżeli urządzenie nie może odczytać plików zapisanych na karcie pamięci, sformatuj kartę pamięci w urządzeniu.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], a następnie stuknij kartę SD.
  2. Stuknij (Ikona Więcej) > [Ustawienia pamięci] > [Formatuj], a następnie przeprowadź formatowanie z poziomu następnego okna dialogowego potwierdzenia.

Uwaga

  • Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer.