Tryb obsługi jedną ręką

Włączenie opcji Tryb obsługi jedną ręką pozwala regulować rozmiar wyświetlacza, aby ułatwić pisanie jedną ręką.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Tryb obsługi jedną ręką].
  2. Stuknij przełącznik [Tryb obsługi jedną ręką], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
  3. Aby zmniejszyć ekran, stuknij dwukrotnie (Przycisk ekranu głównego).
    Aby zakończyć działanie Tryb obsługi jedną ręką, ponownie stuknij dwukrotnie (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij pusty obszar na ekranie.

Jak dostosować położenie ekranu

  • Aby przenieść ekran na lewą lub prawą stronę: stuknij odpowiednio (Ikona strzałki w lewo) lub (Ikona strzałki w prawo).

  • Aby przenieść ekran w górę lub w dół: przeciągnij poziome paski na krawędzi ekranu o zmienionym rozmiarze.

  • Aby zmienić rozmiar ekranu: przeciągnij (Ikona Zmień rozmiar ekranu) na krawędzi ekranu o zmienionym rozmiarze.

Wskazówka

  • Ekran można zmniejszyć, korzystając z menu Boczny sensor.