Przed aktualizacją urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona (Ikona aktualizacji systemu). Dostępność nowych aktualizacji można też sprawdzić ręcznie.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub komputera Mac firmy Apple z oprogramowaniem Xperia Companion.

Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

  • Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
  • Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].