Przegląd aplikacji Aparat

Obrazy przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie aparatu w orientacji poziomej. Górny obszar po lewej stronie: 1 do 4. Górna krawędź urządzenia: 5. Obszar po prawej stronie: 6 do 11. Dolny obszar po lewej stronie: 12 do 15.

 1. Kolor i jasność
 2. Przełączanie aparatu przedniego i głównego
 3. Ustawienia aparatu
 4. Status funkcji geotagowania
 5. Klawiszami głośności można powiększać i pomniejszać widok
 6. Wyświetlanie, udostępnianie i edycja zdjęć oraz nagrań wideo po stuknięciu miniatury
 7. Przełączanie między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo
 8. Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo przyciskiem migawki
 9. Powrót lub wyjście z aplikacji aparatu
 10. Wybór trybu robienia zdjęć
 11. Przełączanie stuknięciem pomiędzy x1 oraz super szerokimi kątami
 12. Menu wyboru sceny
 13. Regulacja efektu Bokeh stuknięciem
 14. Ustawienia lampy błyskowej
 15. Obiektyw aparatu z przodu