Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

Po powiązaniu posiadanego urządzenia z innym urządzeniem można na przykład do posiadanego urządzenia podłączyć zestaw słuchawkowy Bluetooth lub zestaw samochodowy Bluetooth i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy posiadane urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth, utworzone powiązanie zostanie zapamiętane.

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ma włączoną funkcję Bluetooth i jest widoczne przez inne urządzenia Bluetooth.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].
    Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
  2. Stuknij urządzenie Bluetooth, które chcesz powiązać.

Jak podłączyć posiadane urządzenie do innego urządzenia Bluetooth

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Wcześniej połączone urządzenia].
  2. Stuknij urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać podłączenie.


Jak usunąć powiązanie urządzenia Bluetooth

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Wcześniej połączone urządzenia].
  2. Stuknij (Ikona ustawień) obok nazwy urządzenia, którego powiązanie chcesz usunąć.
  3. Stuknij [Zapomnij] > [Zapomnij urządzenie].


Uwaga

  • Niektóre urządzenia Bluetooth, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth, wymagają zarówno powiązania jak i nawiązania połączenia z innym urządzeniem.