Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można wysyłać następujące rodzaje danych:

 • Zdjęcia i nagrania wideo
 • Muzyka i inne pliki dźwiękowe
 • Strony internetowe


Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w przypadku urządzenia odbiorczego, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

 1. Otwórz aplikację zawierającą dane, które chcesz przesłać.
 2. Dotknij i przytrzymaj lub otwórz element, a następnie stuknij (Ikona Udostępnij).
 3. Wybierz [Bluetooth], po czym stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
  Włącz funkcję Bluetooth, jeśli pojawi się monit.
 4. Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie na urządzeniu odbiorczym.
 5. Po wyświetleniu monitu potwierdź transfer do urządzenia odbiorczego z poziomu posiadanego urządzenia.
 6. Zaakceptuj element przychodzący z poziomu urządzenia odbiorczego.