Zwiększenie siły sygnału Wi-Fi

Odbiór sygnału sieci Wi-Fi można poprawić na kilka sposobów:

  • Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.
  • Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
  • Nie należy zasłaniać anteny Wi-Fi urządzenia.