Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii co najmniej przez 30 minut. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwierany jest przewodnik konfigurowania, który ułatwia konfigurowanie podstawowych ustawień, personalizowanie urządzenia i logowanie do posiadanych kont (np. konta Google).

  1. Naciśnij długo klawisz zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować.

Jak wyłączyć urządzenie

  1. Naciśnij długo klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.
  2. Stuknij [Wyłącz].


Uwaga

  • Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.