Montaż — urządzenie z obsługą dwóch kart SIM

Opisywane urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Urządzenia z obsługą dwóch kart SIM umożliwiają korzystanie z dwóch kart nano SIM lub z karty nano SIM i karty pamięci.

Urządzenia z obsługą dwóch kart SIM są dostępne tylko na niektórych rynkach i u niektórych operatorów.

Uwaga

  • Aby zapobiec utracie danych, pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przed wyciągnięciem uchwytu w celu wyjęcia karty (lub kart) nano SIM albo karty pamięci z urządzenia.

Rysunek przedstawiający wkładanie kart SIM i karty pamięci do gniazda. Lewa strona w widoku z przodu: wkładanie głównej karty SIM do dolnego uchwytu i karty pamięci lub drugiej karty SIM do górnego uchwytu.

Uwaga

  • Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.
  1. Wyciągnij uchwyt karty SIM.
  2. Umieść prawidłowo główną kartę SIM w pozycji SIM1.
  3. Umieść prawidłowo drugą kartę SIM (SIM2) lub kartę pamięci w uchwycie z zachowaniem właściwej orientacji.
  4. Delikatnie wsuń uchwyt karty SIM do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.