Podstawowe funkcje aparatu

Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana ustawień aparatu

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
 2. Wybierz ustawienie.

  Obraz ustawień aparatu


Uwaga

 • Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

 1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.


Wskazówka

 • Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Korzystanie z zoomu

 1. Podczas korzystania z głównego aparatu wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Ściśnięcie lub rozsunięcie palców na ekranie aparatu.
  • Użycie klawisza głośności.
  • Przeciągnij (Przycisk przełączania kąta) w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę lub w dół (w orientacji poziomej).

Uwaga

 • Funkcja zmiany zoomu jest dostępna tylko w przypadku aparatu głównego.

Wskazówka

 • Trzykrotny lub większy zoom może pogorszyć jakość obrazu.

Korzystanie z obiektywu superszerokokątnego

 1. Podczas korzystania z głównego aparatu stuknij (Przycisk przełączania kąta), aby wybrać [W] (superszerokokątny).


Uwaga

 • Obiektyw szerokokątny można wybrać tylko w przypadku głównego aparatu.
 • Po wybraniu obiektywu superszerokokątnego nie można zmieniać powiększenia obrazu na ekranie, korzystając z gestów ściskania lub rozsuwania palców lub klawiszy głośności.

Korzystanie z wyboru sceny

 1. Podczas używania aparatu stuknij ikonę wyboru sceny, np. [AUTO] lub [SCN].
 2. Wybierz zaprogramowane ustawienie.