Resetowanie aplikacji

Jeśli aplikacja nie odpowiada lub powoduje problemy z urządzeniem, można zresetować aplikację lub wyczyścić jej dane. Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
  2. Stuknij (Ikona wyświetlania wszystkich aplikacji), aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  3. Stuknij (Ikona Więcej) > [Resetuj ustawienia aplikacji] > [Resetuj aplikacje].

Jak wyczyścić dane aplikacji

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
  2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna] > [WYCZYŚĆ DANE] > [OK].


Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
  2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna] > [WYCZYŚĆ PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ].


Jak usunąć domyślne ustawienie aplikacji

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
  2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Zaawansowane] > [Otwórz domyślnie] > [WYCZYŚĆ DOMYŚLNE].

Uwaga

  • Opcja czyszczenia danych aplikacji, pamięci podręcznej lub domyślnego ustawienia nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji lub usług.