Nadawanie nazwy urządzeniu

Posiadanemu urządzeniu można nadać nazwę. Nazwa ta jest widoczna na innych urządzeniach po włączeniu funkcji Bluetooth i ustawieniu posiadanego urządzenia jako widoczne.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].
  2. Stuknij [Nazwa urządzenia].
  3. Wprowadź nazwę urządzenia.
  4. Stuknij [ZMIEŃ NAZWĘ].