Menu Ustawienia

Ustawienia urządzenia można wyświetlić i zmienić z poziomu menu Ustawienia. Menu Ustawienia jest dostępne zarówno z ekranu aplikacji jak i z panelu Szybkie ustawienia.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia].

Wskazówka

  • Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Informacje o telefonie].
  • Aby wyszukać ustawienie, znajdź i stuknij [Ustawienia], po czym wprowadź nazwę ustawienia w polu [Wyszukaj ustawienia].