Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W niniejszej części opisano podstawową obsługę aparatu.


Wskazówka

 • Zadbaj o czystość obiektywu. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
 • Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
 • Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

Uwaga

 • Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

 1. Uruchom aparat.
  • Muśnij (Ikona aparatu) na ekranie blokady.
  • Stuknij (Ikona aparatu) na ekranie aplikacji.
  • Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania. Stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
 2. Muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo.
 3. Stuknij przycisk migawki.

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

 • (Przycisk przechwytywania): Robienie zdjęcia

 • (Przycisk Start): Rejestrowanie nagrania wideo

 • (Przycisk Stop): Zatrzymywanie nagrywania wideo

 • (Ikona włączenia samowyzwalacza): Włączono Samowyzwalacz