Korzystanie z funkcji Boczny sensor

Można stuknąć pasek Boczny sensor na krawędzi ekranu lub przesuwać go jedną ręką, aby ułatwić korzystanie z urządzenia. W trybie podzielonego ekranu można wyświetlić Menu Bocznego sensora jako skrót do aplikacji i ustawień lub menu wielu okien, aby wybrać dwie aplikacje. Można także wrócić do poprzedniego ekranu, przesuwając pasek Boczny sensor w dół na krawędzi ekranu. Palcem należy stukać lub przesuwać w obszarze paska Boczny sensor.

Rysunek przedstawiający efektywny obszar w przypadku bocznego sensora.

Uwaga

  • Boczny sensor jest niedostępny w pewnych sytuacjach, na przykład w przypadku poziomej orientacji widoku ekranu.

Menu Bocznego sensora - wyświetlanie

Aby uaktywnić Menu Bocznego sensora, stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor.

Rysunek przedstawiający dwukrotne stuknięcie dłuższej krawędzi ekranu.

Wskazówka

  • Aby zamknąć Menu Bocznego sensora, stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub stuknij pusty obszar na ekranie.

Wyświetlanie menu wielu okien

Przesuń palcem wzdłuż paska Boczny sensor, aby wyświetlić menu wielu okien.Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać aplikacje do podziału ekranu.

Rysunek przedstawiający przesuwanie palcem w górę wzdłuż dłuższej krawędzi ekranu.

Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą bocznego sensora

Przesuń palcem w dół wzdłuż paska Boczny sensor, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Rysunek przedstawiający przesuwanie palcem w dół wzdłuż dłuższej krawędzi ekranu.