Boczny sensor - włączanie i wyłączanie

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
  2. Stuknij [Boczny sensor].
  3. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.