Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera

  1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
  2. Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB.
  3. Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji], a następnie stuknij [Przesyłanie plików].
  4. Komputer: Otwórz program Xperia Companion, jeżeli nie został uruchomiony automatycznie.
    Upewnij się, że komputer ma dostęp do Internetu.
    W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Uwaga

  • Jeżeli nie masz zainstalowanego programu Xperia Companion na odpowiednim komputerze, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów i pobierz go.