Głośność i wibracje

Głośność i wibracje można zmieniać klawiszami głośności lub zmieniając ustawienie.

Można zmienić głośność dzwonka, multimediów, alarmu i połączeń przychodzących. Ponadto można ustawić wibracje urządzenia.

Uwaga

 • Ustawienia aplikacji mogą zastąpić wybrane ustawienia głośności i wibracji.

Zmiana głośności

 1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby zmienić poziom głośności.
  Aby szybko włączyć lub wyłączyć głośność multimediów, stuknij (Ikona głośności multimediów).
 2. Aby zmienić głośność połączeń przychodzących, dzwonków i powiadomień lub alarmów, stuknij (Ikona ustawień).
  Do regulacji głośności używaj poszczególnych suwaków.
  • (Ikona głośności multimediów): ma wpływ na głośność muzyki, wideo, gier i innych multimediów.

  • (Ikony głośności połączenia): ma wpływ na głośność połączeń przychodzących.

  • (Ikona głośności dzwonka): ma wpływ na głośność dzwonków i powiadomień.

  • (Ikona alarmu): ma wpływ na głośność alarmów.

Uruchamianie trybu wibracji

 1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.
 2. Raz lub więcej razy stuknij ikonę wyświetlaną nad suwakiem aż pojawi się (Ikona wibracji).

Włączanie dźwięku z wibracją dla połączeń przychodzących

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk].
 2. Stuknij przełącznik [Wibracja przy połączeniach], aby włączyć funkcję.