Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart.
  1. Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja NFC.
  2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Domyślne aplikacje] > [Zbliż i zapłać].
    Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
    Pojawi się lista usług płatności.
  3. Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami.
    Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Uwaga

  • Usługi płatności mobilnych mogą nie być dostępne w niektórych regionach. W przypadku urządzeń z obsługą dwóch kart SIM płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu do gniazda karty SIM 1 karty SIM obsługującej funkcję NFC.