Włączanie lub wyłączanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu.

  1. Naciśnij krótko klawisz zasilania.