Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie naładowania baterii i innych zdarzeniach. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.

Rysunek przedstawiający lokalizację diody powiadomień LED w prawym górnym rogu w widoku z przodu.

Uwaga

  • Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie baterii, na przykład, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15 procent.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Skonfiguruj powiadomienia].
  2. Stuknij przełącznik [Informuj o powiadomieniach światłem LED], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.