Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia dłuższe przygotowanie się do zdjęcia. Za jego pomocą można też ustabilizować urządzenie i uniknąć niewyraźnych zdjęć.
  1. Gdy używany jest główny aparat, stuknij (Ikona ustawień) > [Samowyzwalacz], wybierz czas opóźnienia, a następnie zamknij menu ustawień.
    Ustawienie Samowyzwalacz zostanie zapisane.
    Gdy używasz aparatu z przodu, stuknij (Ikona samowyzwalacza), po czym wybierz czas opóźnienia.
  2. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.
    Seria sygnałów dźwiękowych towarzyszy odliczaniu aż do momentu zrobienia zdjęcia.