Rozdzielczość i pamięć

Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań.

Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

Od czasu do czasu warto sprawdzać stan pamięci. Kiedy pamięć się zapełni, można przenieść zdjęcia i nagrania wideo do innego urządzenia w celu zwolnienia pamięci.

Przy użyciu opcji [Magazyn danych] w menu ustawień aparatu wybierz, czy zapisywać zdjęcia i nagrania wideo w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy na karcie SD.

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij [Rozmiar zdjęcia] lub [Rozmiar wideo].
  3. Wybierz rozdzielczość i zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.

Uwaga

  • Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.