Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy Aparat wykorzystanie informacji z sieci komórkowej lub Wi-Fi, jak również z systemu GPS (Global Positioning System) do określania przybliżonej lokalizacji.

Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, należy włączyć usługi lokalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ekran blokady i zabezpieczenia] > [Lokalizacja].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.

Jak poprawić dokładność funkcji GPS

Znalezienie położenia podczas pierwszego użycia funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby ułatwić wyszukiwanie, upewnij niebo jest dobrze widoczne. Stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli lokalizacji nie uda się ustalić po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.