Montaż — urządzenie z obsługą jednej karty SIM

Opisywane urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Urządzenia z obsługą jednej karty SIM umożliwiają korzystanie z jednej karty SIM oraz karty pamięci.

Kartę SIM i kartę pamięci wkłada się do innych części uchwytu na kartę nano SIM i kartę pamięci. Należy uważać, aby ich nie pomylić.

Uwaga

  • Aby zapobiec utracie danych, pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przed wyciągnięciem z urządzenia uchwytu w celu wyjęcia karty nano SIM lub karty pamięci.

Rysunek przedstawiający wkładanie karty SIM i karty pamięci do gniazda. Lewa strona w widoku z przodu: wkładanie karty SIM i karty pamięci do uchwytu.

Uwaga

  • Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.
  1. Wyciągnij uchwyt karty SIM.
  2. Umieść prawidłowo kartę SIM w uchwycie karty SIM.
  3. Umieść prawidłowo kartę pamięci w uchwycie karty pamięci.
  4. Delikatnie wsuń uchwyt karty SIM do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.