De klok instellen

 1. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
 2. Draai aan de regelknop om [CLOCK] te selecteren en druk er vervolgens op.
 3. Draai aan de regelknop om [MANUAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
  De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
 4. Stel de uren en minuten in door aan de regelknop te draaien.
  Druk op / (SEEK –/+) om de digitale aanduiding te verplaatsen.
 5. Druk op MENU na het instellen van de minuten.
  Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen.

De klok weergeven

Druk op DSPL (scherm).

De klok automatisch instellen

Selecteer [AUTO <RDS>] in stap 3.