Geen beltoon.

  • Regel het volume door de regelknop te verdraaien terwijl u een gesprek ontvangt.
  • Afhankelijk van het apparaat dat de verbinding tot stand brengt, wordt de beltoon mogelijk niet goed verzonden.
    • Stel [RINGTONE] in op [1].
  • De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.
    • Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de beltoon te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH] [VOICE OUT].