Scherminstellingen (DISPLAY)

BLACK OUT (black-out) (DSX-GS80(E))

Hiermee kunt u de verlichting automatisch laten uitschakelen als er gedurende 5 seconden geen handelingen worden uitgevoerd wanneer er een bron geselecteerd is: [ON], [OFF].
Om de verlichting opnieuw in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop op het toestel of de afstandsbediening.


DIMMER (dimmer)

Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen: [OFF], [ON], [AT] (auto), [CLK] (klok). ([AT] is alleen beschikbaar wanneer de verlichtingsbedieningskabel aangesloten is en de koplampen ingeschakeld zijn.)

  • Om deze functie alleen gedurende een bepaalde periode te activeren, selecteert u [CLK] en stelt u vervolgens de start- en eindtijd in.
  • Om de helderheid in te stellen wanneer de dimmerfunctie geactiveerd is, stelt u [DIMMER] in op [ON] en past u vervolgens [BRIGHTNESS] aan.
  • Om de helderheid in te stellen wanneer de dimmerfunctie uitgeschakeld is, stelt u [DIMMER] in op [OFF] en past u vervolgens [BRIGHTNESS] aan.

De helderheidsinstelling wordt opgeslagen en toegepast wanneer de dimmerfunctie in- of uitgeschakeld is.


BRIGHTNESS (helderheid)

Hiermee kunt u de schermhelderheid regelen. U kunt het helderheidsniveau aanpassen: [1] – [10].


BUTTON COLOR (knopkleur)

Hiermee kunt u voor de knoppen een voorgeprogrammeerde of aangepaste kleur instellen.

Item Detail
PRESET COLOR
(voorgeprogrammeerde kleur)
Hiermee kunt u kiezen uit 15 voorgeprogrammeerde kleuren en 1 aangepaste kleur.
CUSTOM COLOR
(aangepaste kleur)
Hiermee kunt u voor de knoppen een aangepaste kleur registreren.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Aanpasbaar kleurbereik: [0] - [32] ([0] kan niet worden ingesteld voor alle kleurbereiken).


DISPLAYCOLOR (schermkleur)

Hiermee kunt u voor het scherm een voorgeprogrammeerde of aangepaste kleur instellen.

Item Detail
PRESET COLOR
(voorgeprogrammeerde kleur)
Hiermee kunt u kiezen uit 15 voorgeprogrammeerde kleuren en 1 aangepaste kleur.
CUSTOM COLOR
(aangepaste kleur)
Hiermee kunt u voor het scherm een aangepaste kleur registreren.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Aanpasbaar kleurbereik: [0] - [32] ([0] kan niet worden ingesteld voor alle kleurbereiken).


SOUND SYNC (geluidssynchronisatie)

Hiermee kunt u de synchronisatie van verlichting en geluid activeren: [ON], [OFF].


AUTO SCROLL (automatisch scrollen)

Hiermee kunt u lange items automatisch laten rollen: [ON], [OFF].
(Niet beschikbaar wanneer AUX of de radio geselecteerd is.)