Iemand bellen via de functie voor opnieuw kiezen

  1. Druk op CALL.
    Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.
  2. Draai aan de regelknop om [REDIAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
    Het telefoongesprek wordt gestart.