Algemene instellingen (GENERAL)

AREA (regio) (DSX-GS80(EUR))

Hier kunt u de regio opgeven waarin dit toestel wordt gebruikt: [EUROPE], [RUSSIA].
Als de ingestelde regio wordt gewijzigd, wordt het toestel gereset en wordt daarna de klok weergegeven.
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)


LANGUAGE (taal) (DSX-GS80(E))

Hiermee kunt u de schermtaal selecteren: [ENGLISH], [SPANISH].


DEMO (demonstratie)

Hiermee kunt u de demonstratiestand activeren: [ON], [OFF].


CLOCK (klok)

Hiermee kunt u de klok instellen: [AUTO <RDS>], [MANUAL].


TUNING STEP (afstemstap) (DSX-GS80(E))

Hiermee kunt u de FM-/AM-afstemstap voor uw land instellen: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)


DETACH ALERT (loskoppelwaarschuwing)

Hiermee kunt u de loskoppelwaarschuwing activeren: [ON], [OFF].
Als u het contact naar OFF draait zonder het voorpaneel te verwijderen, krijgt u gedurende enkele seconden de loskoppelwaarschuwing te horen. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt.
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)


BEEP (pieptoon)

Hiermee kunt u de pieptoon activeren: [ON], [OFF].


AUTO OFF (automatisch uit)

Wordt na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld wanneer het toestel uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt (d.w.z OFF gedurende 1 seconde ingedrukt houden): [ENABLE] (30 minuten), [DISABLE].


STEERING (stuur)

Hiermee kunt u de instellingen van de stuurafstandsbediening registreren/resetten. (Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

Item Detail
STRG CONTROL
(stuurbediening)
Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor de aangesloten afstandsbediening. Om storingen te voorkomen, moet u voor u het gebruik start de invoerstand afstemmen op de aangesloten afstandsbediening.
[CUSTOM] (aangepast)
Dit is de invoerstand voor de stuurafstandsbediening.
[PRESET] (voorinstelling)
Dit is de invoerstand voor de bekabelde afstandsbediening, exclusief de stuurafstandsbediening (wordt automatisch geselecteerd wanneer [RESET CUSTOM] uitgevoerd wordt).
EDIT CUSTOM
(aangepast bewerken)
Hiermee kunt u de functies (SOURCE, ATT (dempen), VOL (volume) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) registreren voor de stuurafstandsbediening:
Draai aan de regelknop om de functie te selecteren die u wilt toewijzen aan de stuurafstandsbediening, en druk vervolgens op de regelknop.
Terwijl [REGISTER] knippert, houdt u de knop op de stuurafstandsbediening waaraan u de functie wilt toewijzen, ingedrukt. Wanneer de registratie voltooid is, wordt [REGISTERED] weergegeven.
Om andere functies te registreren, herhaalt u de stap en .
(Alleen beschikbaar wanneer [STRG CONTROL] ingesteld is op [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
(aangepast resetten)
Hiermee kunt u de geregistreerde functies van de stuurafstandsbediening resetten: [YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer [STRG CONTROL] ingesteld is op [CUSTOM].)

Opmerking

  • Terwijl u instellingen doorvoert, kan het toestel alleen met de knoppen worden bediend. Om veiligheidsredenen dient u de wagen te parkeren voor u deze instelling doorvoert.
  • Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet, blijft alle eerder geregistreerde informatie behouden. Start de registratie opnieuw vanaf de functie waar de fout zich heeft voorgedaan.
  • Deze functie is op sommige wagens mogelijk niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw voertuig.


SPEAKER LOAD (luidsprekerimpedantiebelasting)

Hiermee kunt u de impedantiebelasting van de luidsprekerverbinding instellen: [4 OHM] (verbinding met een 4 Ω-belasting), [2 OHM] (verbinding met een 2 Ω-belasting).
Stel deze functie in op [2 OHM] wanneer u een parallelle luidsprekerverbinding gebruikt om met een hoog volume te kunnen afspelen.
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)


USB AUTOPLAY (USB automatisch afspelen)

Hiermee kunt u de automatische afspeelfunctie voor USB activeren: [ON], [OFF].USB MODE (USB-stand)

Hiermee kunt u de USB-stand wijzigen: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Alleen beschikbaar wanneer USB geselecteerd is als bron.)


AF/TA (alternatieve frequenties/verkeersinformatie) (DSX-GS80(EUR))

Hiermee kunt u de alternatieve frequenties (AF) en de instelling voor verkeersinformatie (TA) selecteren: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].


REGIONAL (regionaal) (DSX-GS80(EUR))

Hiermee kunt u de ontvangst beperken tot een specifieke regio: [ON], [OFF].
(Alleen beschikbaar wanneer FM ontvangen wordt.)


BTM (geheugen voor beste afstemming)

Hiermee kunt u automatisch zenders voorprogrammeren.
(Alleen beschikbaar wanneer de radio geselecteerd is.)


SXM PARENTAL (SiriusXM ouderlijk toezicht) (DSX-GS80(UC))

Hiermee kunt u het ouderlijk toezicht instellen op [ON] en [OFF], en het wachtwoord aanpassen.
(Alleen beschikbaar wanneer SiriusXM geselecteerd is.)


SXM SIGNAL (SiriusXM-signaal) (DSX-GS80(UC))

Hiermee kunt u de huidige status van de SiriusXM-signaalsterkte weergeven: [NO SIGNAL] (signaalsterkte 0), [WEAK] (signaalsterkte 1), [GOOD] (signaalsterkte 2), [EXCELLENT] (signaalsterkte 3).
(Alleen beschikbaar wanneer SiriusXM geselecteerd is.)


SXM RESET (SiriusXM reset) (DSX-GS80(UC))

Hiermee kunt u de instellingen voor de SiriusXM Connect Vehicle Tuner initialiseren (voorgeprogrammeerde zenders/ouderlijk toezicht): [YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer SiriusXM geselecteerd is.)


INITIALIZE (initialiseren)

Hiermee kunt u voor alle instellingen de fabrieksinstellingen herstellen: [YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)


FIRMWARE (firmware)

(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)
Hiermee kunt u de firmwareversie controleren en de firmware updaten. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie.

Item Detail
FW VERSION
(firmwareversie)
Hiermee kunt u de huidige firmwareversie weergeven.
FW UPDATE
(firmware-update)
Hiermee kunt u het firmware-updateproces activeren: [YES], [NO].
Het updaten van de firmware neemt enkele minuten in beslag. Tijdens de update mag u het contact niet naar OFF draaien en mag u evenmin het USB-apparaat loskoppelen.