De verbinding met "Sony | Music Center" tot stand brengen

  1. Maak via BLUETOOTH verbinding met uw iPhone/Android-smartphone.
    Om het audioapparaat te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].
  2. Start de applicatie "Sony | Music Center".
  3. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [SONY APP] te selecteren en druk er vervolgens op.
    De verbinding met de iPhone/Android-smartphone wordt gestart.
    Raadpleeg de helpfunctie van de applicatie voor meer informatie over de bediening op een iPhone/Android-smartphone.

Als het apparaatnummer verschijnt

Controleer of het nummer wordt weergegeven (bv. 123456) en selecteer vervolgens [Yes] op de iPhone/Android-smartphone.

De verbinding beëindigen

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [SONY APP] te selecteren en druk er vervolgens op.