Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

  • De positie van de faderregelaar [FADER] is niet ingesteld voor een systeem met 2 luidsprekers.
  • Het volume van het toestel en/of verbonden apparaat is erg laag.
    • Zet het volume van het toestel en het verbonden apparaat harder.