Zoeken door items over te slaan (overspringstand)

Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.

 1. Druk tijdens het afspelen via USB op (bladeren).
 2. Druk op (SEEK +).
 3. Draai aan de regelknop om het item te selecteren.
  De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst.
 4. Druk op ENTER om terug te keren naar de "Quick-BrowZer"-stand.
  Het geselecteerde item wordt weergegeven.
 5. Selecteer het gewenste item door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
  Het afspelen wordt gestart.