Instellingen configureren

In de volgende instelcategorieën kunt u items configureren: algemene instellingen (GENERAL), geluidsinstellingen (SOUND), scherminstellingen (DISPLAY), BLUETOOTH-instellingen (BLUETOOTH), instellingen voor "Sony | Music Center" (SONY APP).

  1. Druk op MENU.
  2. Selecteer de instelcategorie door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
    De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen.
  3. Selecteer de opties door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

Terugkeren naar het vorige scherm

Druk op (terug).