BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)

PAIRING (koppelen)

Hiermee kunt u tot twee BLUETOOTH-apparaten verbinden: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
Wanneer de koppeling voltooid is, verandert [DEVICE 1] of [DEVICE 2] in de naam van het gekoppelde apparaat.


SELECT AUDIO (audioapparaat selecteren)

Hiermee kunt u het audioapparaat selecteren. [*] wordt weergegeven bij het apparaat dat gekoppeld is met [DEVICE 1] of bij het huidige audioapparaat dat compatibel is met A2DP.


RINGTONE (beltoon)

Hiermee kunt u de bron van de beltoon die uitgevoerd wordt via de luidsprekers selecteren: [1] (beltoon voorgeprogrammeerd in dit toestel), [2] (beltoon van de mobiele telefoon*).

*Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze instelling mogelijk niet beschikbaar.


AUTO ANSWER (automatisch beantwoorden)

Hiermee kunt u instellen dat het toestel automatisch een binnenkomend gesprek beantwoord: [OFF], [3 SECONDS] (ongeveer 3 seconden), [10 SECONDS] (ongeveer 10 seconden).


AUTO PAIRING (automatisch koppelen)

Start BLUETOOTH-koppeling automatisch wanneer een iOS-apparaat met versie 5.0 of recenter wordt verbonden via USB: [ON], [OFF].


BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaal)

Hiermee kunt u de BLUETOOTH-functie activeren/deactiveren.


BT INIT (BLUETOOTH initialiseren)

Hiermee kunt u alle instellingen met betrekking tot BLUETOOTH initialiseren (koppelingsinformatie, apparaatinformatie enz.): [YES], [NO].
Initialiseer alle instellingen wanneer u het apparaat weggooit.
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)


VOICE OUT (stemuitvoer)

Hiermee kunt u de luidsprekers voor handsfree bellen selecteren:
[VOICE FRONT] (voorluidsprekers), [VOICE REAR] (achterluidsprekers), [VOICE ALL] (alle luidsprekers).
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)