Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek

Het beltoonvolume aanpassen

Draai aan de regelknop terwijl u een gesprek ontvangt.

Het volume van de stem van de spreker aanpassen

Draai aan de regelknop tijdens een gesprek.

Het volume aanpassen voor de andere persoon (aanpassing van de microfoonversterking)

Druk op MIC.
Regelbaar volumeniveau: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Echo en ruis verminderen (echo-onderdrukking/ruisonderdrukking)

Houd MIC ingedrukt.
Instelbare standen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Schakelen tussen de handsfree en de handheld stand

Druk tijdens een gesprek op MODE om het geluid van het telefoongesprek te laten uitvoeren via het toestel of de mobiele telefoon.

Opmerking

  • Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet beschikbaar.