Iemand bellen door een telefoonnummer in te voeren

  1. Druk op CALL.
    Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.
  2. Draai aan de regelknop om [DIAL NUMBER] te selecteren en druk er vervolgens op.
  3. Draai aan de regelknop om het telefoonnummer in te voeren en selecteer als laatste [ ] (spatie). Druk vervolgens op ENTER*.
    Het telefoongesprek wordt gestart.

    * Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op / (SEEK –/+).

Opmerking

  • Op het scherm wordt [_] weergegeven in plaats van [#].