Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken, moet het verbonden zijn met dit toestel. Sommige gekoppelde apparaten worden automatisch verbonden.

  1. Druk op MENU, draai aan de regelknop om [BLUETOOTH] te selecteren en druk er vervolgens op.
  2. Draai aan de regelknop om [BT SIGNAL] te selecteren en druk er vervolgens op.
    Controleer of (BLUETOOTH) oplicht.
  3. Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.
  4. Bedien het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken met dit toestel.
    (mobiele telefoon) of (audio) licht op.
Pictogram op het scherm Detail

(mobiele telefoon)
Licht op wanneer handsfree bellen beschikbaar is door HFP (Handsfree Profile) te activeren.

(audio)
Licht op wanneer het audiotoestel afspeelbaar is door A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te activeren.

Verbinding maken met het laatste verbonden apparaat vanaf dit toestel

Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.
Om verbinding te maken met het audioapparaat, drukt u op SRC (bron) om [BT AUDIO] te selecteren en drukt u daarna op (afspelen/pauzeren).
Om verbinding te maken met een mobiele telefoon, drukt u op CALL (alleen mogelijk wanneer er geen audioapparaat of mobiele telefoon verbonden is met het toestel).

Hint

  • Met BLUETOOTH-signaal ingeschakeld: wanneer u de contactsleutel omdraait, maakt dit toestel automatisch opnieuw verbinding met de mobiele telefoon waar het het laatst mee verbonden was.

Opmerking

  • Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio is het niet mogelijk om vanaf dit toestel verbinding te maken met een mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit toestel vanaf de mobiele telefoon.

Uw stem registreren tijdens handsfree bellen

U dient hiervoor de microfoon (bijgeleverd) te installeren.